Укр.
Гербів на 25.01.2022 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Відомчі символи
Список для: Заклади освіти
Школа №3, Славута
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (94029) 
(Державні символи України)
Прапор (68739) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (63705) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (52940) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (50415) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Школа №3, Славута
У щиті із зеленою облямівкою, розтятому зігнуто у формі оберненої літери "S" лазуровим і золотим, три червоні язики полум'я у формі оберненої літери "S", що виходять із срібної увігнутої, загостреної унизу бази. Щит покладений на срібний картуш і увінчаний червоною просвітницькою короною.
На жовтій девізній стрічці напис "ЗОШ N3" червоними літерами.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem