Укр.
Гербів на 25.01.2022 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Статті
Список для: Українське міське прапорництво в історичній перспективі
Примітки
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (94029) 
(Державні символи України)
Прапор (68739) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (63705) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (52940) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (50415) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Примітки

 1.Легун Ю. Міська хоругва (прапор) Вінниці // Матеріали І Вінницької наук.-теоретичн. конф.: Вінниці-630. Вінниця, 1993. с.30;
 2.Акты, относящиеся к истории Западной России (далі -АЗР). СПб., 1848 . Т. ІІІ. С. 292.
 3.Акты, относящиеся до истории Южной и Западной России (далі - Акты ЮЗР). СПб., 1878. Т. X. С. 523.
 4.Balinski M. Lipinski T. Starozytna Polska pod wzgtedem historycznym, geograficznym і stalystycznym opisana (далі -Starozytna Polska). Warszawa, 1844. Т.Н. S.519; Архив Юго-Западной России (далі - Архив ЮЗР). Спб., 1905. 4.VII. Т. Ш. С. 62.
 5.Никирса М. Герб і прапор Чернівців // Друга наук. геральдична конф. (Львів, 19-21 листоп. 1992 р.). 36. тез, повід. та допов. Львів, 1992. С. 50-52.
 6.Гречило А. Герб та хоругва міста Теребовлі. // Знак. 1993. Ч. l.C. 4; його ж: Герб та хоругва міста Косова. // Знак. 1993. Ч. 3. С. 5; його ж: Герб та хоругва міста Добро-миля. // Знак. 1993. Ч. 4. С. 5; його ж: Герб та хоругва міста Новояворівськ. // Знак. 1994. Ч. 5. С. 11; його ж: Герб та хоругва міста Соснівки. // Знак. 1994. Ч. 7. С. 6; його ж: Герб та хоругва міста Мостиська. // Знак. 1996. Ч. 11. С. 7; його ж: Герб та прапор міста Підгайців. // Знак. 1996. Ч. 12. С. 13; його ж; Герб та прапор Нетішина. // Знак. 1997. Ч. 13. С. 10; його ж: Герб і прапор міста Кременчука. // Знак. 1997. Ч. 14. С. 8; його ж: Герб і прапор Кам'янки-Бузької. // Знак. 1998. Ч. 17. С. 4. Терлецький Ю. Герб і хоругва міста Ковеля. // Знак. 1996. Ч. 11. С. 8; його ж: Герб та хоругва міста Здолбунова. // Знак. 1996. Ч. 12. С. 8; його ж: Герб і прапор селища Клевань. 1997. Ч. 13. С. 10; його ж; Герб і прапор Рокитного. // Знак. 1997. Ч. 14. С. 8. Денисов В. Герб та хоругва міста Хотина. // Знак. 1996. Ч. 12. С. 8. Сіреджук П. Герб і прапор Космача. // Знак. 1996. Ч. 12. С. 9. Омельченко М. Герб і прапор міста Слов'янська. // Знак. 1997. Ч. 14. С. 7. Ільїнський В. Прапор міста Хмельницького. // Знак. 1998. Ч. 15. С. 1. Кривенко В. Герб і прапор Кіровограда. // Знак. 1998. Ч. 17. С. 5.
 7.Легун Ю. Назв. праця; Гречило А. Герб міста Городенки. С. 136; його ж: До проблем сучасної української геральдичної та вексилологічної творчості // Шоста наук. геральдична конф. (Львів, 27-29 березня 1997 р.) Матеріали. Львів, 1997. С. 21-23. Ширше тема висвітлена ним у праці "Українська міська геральдика" (К.-Львів, 1998. С. 165-166.). Терлецький Ю. Герб та хоругва селища Мізоч // Шоста наук. геральдична конф. (Львів, 27-29 березня 1997 р.). Матеріали. Львів, 1997. С. 88.
 8.Гречило А. Українське міське прапорництво: традиції, відродження, перспективи // Четверта наук. геральдична конф. (Львів, 10-12 листоп. 1994 р.). 36. тез, повід, та допов. Львів, 1994. С- 28-29.
 9.Гречило А. Українська міська геральдика. С. 39, 57,46.
 10.Гречило А. Українське міське прапорництво... С. 28.
 11.Там само.
 12.Sochaniewicz K. Herb miasta Lwowa. Biblioteka Lwowska. Lwow, 1933. Т. 33. S. 25.
 13.Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі - ЦДІА України у м. Києві). Ф. 221. Oп. 1. Спр. 20. Арк. 1. За словами Л.Похилевича оригінал привілею у середині XIX ст. "... находился у нынешних владельцев Корсуня". (Див.: Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. К., 1864. С. 57 П.
 14.ЦДІА України у м. Києві. Ф. 221. On. 1. Спр. 20. Арк.2.
 15.Російський державний архів давніх актів (далі -РДАДА). Ф. 389. On. 1. Спр. 209.
 16.У деяких дослідженнях привілей помилково датуєтья 6 жовтня 1620 р. (Див.: Прокопович В. Сфрагістичні анекдоти. / Праці Укр. Іст.- Філолог. Т-ва в Празі. Том другий, виданий на пошану Голови Товариства Професора Дмитра Антоновича. Прага, 1939. С. 212).
 17.РДАДА. Ф. 389. On. 1. Спр. 209. Арк. 144зв.; Акты ЮЗР. Т. X. С. 523.
 18.Там само. Арк. 142зв., 144зв. Порівняй описи герба та прапора, наведені у тексті королівського привілею мовою оригіналу ("... z takim Herbem iaki w tym Іібсіе naszym iest namalowany, na Jezierze Baszta s Krzyzem" і "... z choragwia swa Miescka, ktora im nadaiemy w Polu biafym Baszta Czerwona s Krzyzem czerwonym"), з російським перекладом: "... и печать мескую до исправленья печатованья всяких дел их с таким гербом, каков в том листе нашем есть начертан: на озере башня с крестом" і "... с хоруговью своею мескою, которую им надаем, в поле белом башня красная с красным крестом ..." (Акты ЮЗР. Т. X. С. 519-520, 523).
 19.РДАДА. Ф. 389. On. 1. Спр. 209. Арк. 138зв. Мовою оригіналу: "То iest Luk wyciegniony z trzema strzalami w polu czerwonym".
 20.Там само. Арк. 140. Мовою оригіналу: " ...z Choragwia. swa Miescka. ktora im nadaiemy w polu Czerwonym Cerkiew Biala. z krzyzem bialym...".
 21.Там само. Арк. 158. Мовою оригіналу: " ...z CHoragwia. swa^ Miescka. ktоra nadaiemy, to test, miedzy Brzegami zielonymi Rzeke btekitna, na kt6rej trzy skaly osobne s krzyzami zoltemi...". Текст привілею 1620 p. також увійшов скадовою частиною до конфірмаційного привілею Станіслава Августа 1778 р., вписаного до Канцлерських книг Коронної Метрики, які зберігаються у Головному архіві давніх актів у м. Варшаві (Головний архів давніх актів у м. Варшаві. Коронна метрика. Канцлерські книги. Од. зб. 38. Арк. 549).
 22.Порівняй фрагменти текстів королівських привілеїв, наведені мовою оригіналу, Переяславу: "... iako у czase nawalney potrzeby od nieprzyiaciela krzyza Swetego, Poganstwa у swowolnikow wszelakich, przy Staroscie naszym у Namiest-nikach ich wszyscy z woilem swym komio у orezno ruszac sie у przeciw kazdemu nieprzyiacielowi Koronnemu у swowol-nikam z choragwia swa Miescka, ktora im nadaiemy w Polu bialym Baszta Czerwona s Krzyzem czerwonym, stawie sie wedlug czasu у potrzeby wszelakiey ...", Білій Церкві: "... iako і czasy nawalney potrzeby od nieprzyiaciela Krzyza S, po-ganstwa у swowolnikow wszelakich, przy Staroscie naszym у namiestnikach wszyscy z Woitem Swym konno у orezno ruszac sie у przeciw kazdemu nieprzyiacielowi Koronnemu у swowolnikam z Choragwia swa Miescka ktorq im nadaiemy w polu Czerwonym Cerkiew Biala z krzyzem bialym, stawie sie wedlug czasu у potrzeby wszelakiey...", Богуславу: "...iako у czasu nawalney potrzeby od nieprzyiaciela krzyza S у Poganstwa у swowolnikow wszelakich, przy Staroscie naszym у namiestnikach ich wszyscy z Woitem swym konno у orezno ruszac si przeciw kazdemu nieprzyiacielowi Coronnemu у swo-wolnikom z Horagwia swa Miescka ktora nadaiemy, to iest, miedzy Brzegami zielonymi Rzeke blekitna, na ktоrej trzy ne s krzyzami zoltemi, stawie sie wedlug czasu у potrzeby wszelakiey ...".
 23.Нещодавно зі своєю версією ознайомив історик А. Гречило. Однак її суто гіпотетичний характер потребує документального підтвердження. (Див.: Гречило А. Українська міська геральдика. С. 50).
 24.ЦДІА України у м. Києві. Ф. 220. On. 1. Спр. 589. Арк. 1.
 25.Державний архів Київської області. Ф. 36. On. 179. Спр. 604. Арк. 26, 27-28.
 26.РДАДА. Ф. 389. On. 1. Спр. 220. Арк. 190зв. У 1999 р. ця книга Руської метрики вийшла друком як V том міжнародної наукової видавничої серії "Пам'ятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVII ст." під загальною редакцією І. Граля, укладачем якого виступив П.Кулаковський. (Див.: Пам'ятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVII ст. Том V. Руська (Волинська) метрика. Книга за 1652-1673 pp. Острог-Варшава-М, 1999. 607 с.).
 27.Мовою оригіналу: "Naostatek aby wyzey od Nas nadane wolnosci Prawa у porzadki skutkiem samym byiy zachowane, dia Pieczetowania wszetkich spraw у Extractow pozwalamy im miec dwie Pieczeci: iedna dia Burmistrza у catego Magistratu Radzieckiego wieksza Miejska, na ktorei ma byu Kozioiek z rogami malemi medzy ktorymi rozkami ma bye wyryty Krzyz wyniosty у znaczny, a okoto tego Koziolka у Krzyza napis: Pieczec Miasta J.K.Mci Kozieica, a ta na zawsze zostawac przy samym Burmistrzu. Druga zas piecze6 mnieysza tey ze podobney, miec pozwalamy, a napis w kolo: Pieczec Woytowska, a ta powinna zawsze zostawac przy Wbycie. Takze і na Choragwi Mieyskiey ma bye Kozioiek z rozkami у z Krzyzem na bialym polu wymalowany".
 28.Гречило А. Українська міська геральдика. С. 19.
 29.Godlo і barwa Polski samorzadowej. Warszawa, 1998.
 30.Gorski К. Jana Diugosza "Banderia Prutenorum". Warszawa, 1958. S. 10.
 31.Гречило А. Українська міська геральдика. С. 39.
 32.Похилевич Л. Назв. праця. С. 500-501.
 33.Панченко В. Гербівник міст України. К.-Нью-Йорк, 1996. Кольорові таблиці.
 34.Ісаєвич Я. Бойові прапори козацького війська (середина XVII ст.) // Український історичний журнал (далі - УІЖ). 1963. є 1. С. 85-87; 2-е вид.: Україна давня й нова: народ, релігія й культура. Львів, 1996. С. 44-49.
 35.Там само. С. 87.
 36.Румянцева В. Ємблемы земель и гербы городов Левобережной Украины (периода феодализма). К., 1986. С. 64. Гломозда К. Яневський Д. Гербові відзнаки та прапорові барви України. // УІЖ. 1990. є 5. С. 52; їх же: Українська державно-національна символіка: особливості історичної традиції // Філософська і соціологічна думка. 1990. є 1.С. 99. Лепявко С. Прапори з 1655 року // Пам'ятки України. 1991. є 3. С. 49. Сергійчук В. Доля української національної символіки. К., 1990. С. 18.
 37.Турек Є., Савчук Ю. Нові відомості про бойові прапори козацького війська (середина XVII ст.) / Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.: політика, ідеологія, військове мистецтво. К., 1998. С. 237-251.
 38.Там само. С. 243.
 39.Військовий музей у м. Стокгольмі. Державна трофейна колекція (далі - ВМ у Стокгольмі. ДТК), 27:273.
 40.Російська Національна бібліотека ім. М.Є. Салтикова-Щедріна (далі - РНБ ім. М.Є. Салтикова-Щедріна). Відділ рукописів. Збірка Дубровського. Авт. 152. Од. зб. 17. Арк.43.
 41.Ісаєвич Я. Назв. праця. С. 85.
 42.Лепявко С. Назв. праця. С. 48.
 43.Смирнов Я.И. Рисунки Києва 1651 года по копиям их конца XVIII в. // Труды Тринадцатого археологического сїезда в Екатеринославе. М., 1908. Т. 2. Табл. IV-V.
 44.Турек Є., Савчук Ю. Назв. праця. С. 242.
 45.ВМ у Стокгольмі. ДТК 27:273а, 27:273b.
 46.РНБ ім. М.Є. Салтикова-Щедріна. Відділ рукописів. Збірка Дубровського. Авт. 152. Од. зб. 17. Арк. 43; Ісаєвич Я. Назв. праця. С. 86.
 47.ВМ у м. Стокгольмі. ДТК, 27:273а.
 48.ВМ у м. Стокгольмі. ДТК, 27:273b.
 49.Турек Є., Савчук Ю. Назв. праця. С. 241.
 50.Лепявко С. Назв. праця. С. 49.
 51.Клейноди України: 3 історії державної і національної символіки. Комплект з 33-х кольорових художніх листівок. / Авт. Білецький О.П., Гломозда К. Ю., Жмир В.Ф. та ін. Відповід. ред. Прилюк Ю.Д. К., 1991.
 52.Ісаєвич Я. Назв. праця. С. 86.
 53.ВМ у м. Стокгольмі. ДТК, 27:272.
 54.Антипович К. Київська міська печатка // Ювілейн. зб. на пошану ак. Д.І. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п'ятдесятих роковин наукової діяльности. К., 1927. Т. 1.С. 831-832.
 55.Турек Є., Савчук Ю. Назв. праця. С. 246.
 56.Turek E. Bohmiska fanor i Statens trorcsamling. Armemuseum, 1991. P. 76, 80, 88.
 57.Загальне повідомлення про міські прапори Львова та їх малюнки (ST 28:72, 28:73а, 28:73Ь, 28:74, etc.) захоплені шведами у 1704 p. після здобуття міста, покликаючись на інформацію Є.Турек, зробив А. Гречило. На жаль, з нього не зрозуміло, яка кількість прапорів перебуває чи перебувала у шведській столиці, не наведено описів. (Див.: Гречило А. Українська міська геральдика. С. 46). Малюнок одного з делегатів львівської групи, розміщений у книзі, створює певне уявлення про унікальну пам'ятку. Прапор прямокутний. У центрі полотнища, обрамлений пальмовим гіллям, герб м. Львова: в отворі міської брами лев тримає у лапі три пагорбки, над якими сяє зірка. У горішній частині емблематичну композицію замикає королівська корона (Там само. С. 39).
 58.Turek E. A Colour from Lwow Connected to Polish History. З архіву автора.
 59.Там само
 60.Sochaniewicz К. Ор. sit. S. 40.
 61.Ibid. S. 40-46.
 62.У 1708 р. Російська імперія була розділена на вісімгуберній. Кожна з них зобов'язана була утримувати полки, які, розташовуючись у містах, у більшості випадків засвоїли не тільки назву, а й герби останніх. Однак законодавче така практика була оформлена щойно 1728 р., коли з'явився спеціальний указ "О бытии в полках знаменам с изображением Российского Государственного герба и городового". (Див.: Полное собрание законов Российской Империи. СПб. 1830 (далі - ПСЗ-1). Т. VIII. є 5280).
 63.Описи полкових прапорів, виготовлені за взірцем "знаменного" гербівника 1712 р., опубліковані Вісковатовим. (Див.: Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. СПб., 1899. Ч. II. С. 58-62).
 64.Описи полкових прапорів, виготовлені за взірцем "знаменного" гербівника 1729-30 pp., опубліковані Вісковатовим (Див.: Висковатов А.В. Назв. праця. Ч. 11. С. 106-115).
 65.РДАДА. Розряд XX. On. 1. dip. 269. Деякі з цих проектів успішно пройшли апробацію на прапорах й згодом повноправно конституювались у ролі міських відзнак. Зі "знаменних" гербовників різного часу ведуть свої родоводи герби українських міст Полтави, Глухова, Харкова, Сум, Охтирки, Ізюма.
 66.Бранденбург Н.Е. Исторический каталог Санкт-Петербургского Артиллерийского Музея. СПб., 1883. Ч. II. Вып. I. С. 170-171.
 67.Там само. С. 184.
 68.Державний Ермітаж (далі - ДЕ). Інвентарні книги знамен, є 1282.
 69.Соболева Н. Старинные гербы российских городов. М., 1985. С. 65-71.
 70.Висковатов А.В. Назв. праця. Ч. Ш. С. 85.
 71.ЦДІА України у м. Києві. Ф. 269. On. 1. Спр. 1723. Арк. 4; Ф.51. Оп.1. Спр. 1977. Арк. 1; Ф. 51. On. 3. Спр. 13096. Арк. 5.
 72.Там само. Ф. 269. On. 1. Спр. 3152. Арк. 2.
 73.Там само. Ф. 51. On. 1. Спр. 1825. Арк. 5.
 74.Прокопович В. Під золотою корогвою. Париж, 1943.
 75.До 1789 р. - Городище. Нині Градизьк - селище міського типу Полтавської області.
 76.Російський державний історичний архів (далі - РДІА). Ф. 1343. On. 15. Спр. 210. Арк. 12-12зв.
 77.ПСЗ-1.Т.ХХІ.є 15422.
 78.РДІА, Ф. 1343. On. 15. Спр. 210. Арк. 12зв.
 79.ПСЗ-1. Т. 22. є 16188.
 80.Там само. Дослівно 28-ий та 40-ий пункти проголошували: "Городу иметь герб, утвержденный рукою Императорскаго Величества, и оный герб употреблять во всех городовых делах" та "Обществу градскому дозволяется иметь печать с городовым гербом".
 81.Там само.
 82.РДІА. Ф. 1343. On. 15. Спр. 126. Арк. 39.
 83.Полное собрание законов Российской империи. Собранье третье. СПб., 1907. Т. XXIV. Отд. 1. є 22834а.
 84.Румянцева В. Назв. праця. С. 110-111.
 85.Гречило А. Українське міське прапорництво... С. 28.
 86.Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В. Тарновського (далі - ЧОІМ ім. В.В. Тарновського), єє 4483-4495.
 87.ЧОІМ ім. В.В. Тарновського, є 4491.
 88.ДЕ. Інвентарні книги знамен, є6228.
 89.Никирса М. Назв. праця. С. 51.
 90.Климкевич Р. Герби міст Буковини. // Український історик. 1969. Рік VI. є 1-3 (21-23). С. 131.
 91.Там само.
 92.Новини: До русинів м. Черніців. Відозва про створення прапора міста. // Буковина. 1908. є 72. С. 3.
 93.Климкевич Р. Назв. праця. С. 131-132.
 94.Національний музей у м. Кракові. Відділ зброї. V. є122
 95.Там само. Східна Малопольща - польська назва частини західноукраїнських земель.
 96.Архив ЮЗР. Ч. V. Т. І. К., 1869. С. 402. Lokacja mias-taMizocz Wielki//Ziemia Wofyuska. 1939.Rokn.Xa3. S. 46-48. Каталог колекції документів Київської археографічної комісії 1869 - 1899. К., 1971. С. 109-110.
 97.Терлецький Ю. Герб та хоругва селища Мізоч. С. 88.
 98.Штенберг Я. Герби краю (Ужгорода та району). // Новини Закарпаття. 1991. 6 квітня.
 99.Гречило А. Українська міська геральдика. С. 122-123.
 100.Справочник председателя колхоза. М., 1972. С. 626-627.
 101.Ковпакова O.K. Прапори десятих роковин Жовтня. // Праці Київського державного історичного музею. 1958. Вип. 1.С. 204-211.
 102.Гречило А. До проблем сучасної української... С. 21-23.
 103.Див. примітку є 6.
 104.За участю співробітників відділу реконструйовано та розроблено відзнаки самоврядування міст Умані, Євпаторії, Білгорода-Дністровського та ін. (Наприклад: Уманська зоря. 1996. 14 травня).
 105.Гречило А. Українська міська геральдика. С. 156.
 106.Савчук Ю. Ось, Києве, герб твій... Київський герб як дзеркало еволюції міського самоврядування. // Політика і культура (ПІК). 1999. є 8. С. 20-23.
 107.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" // Голос України. 1997. 14 червня.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem