Укр.
Гербів на 18.08.2022 - 5175
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Статті
Указ Президента України "Про впорядкування геральдичної справи в Україні"
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (95542) 
(Державні символи України)
Прапор (70153) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (64936) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (54349) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (51726) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Указ Президента України "Про впорядкування геральдичної справи в Україні"

 З метою забезпечення єдиних підходів до розвитку геральдичної справи в Україні, врегулювання питань, пов'язаних із використанням державних символів України, збереження історичних традицій національного герботворення ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Центральним та місцевим органам виконавчої влади під час вирішення в установленому порядку питань, пов'язаних із запровадженням, затвердженням або реєстрацією символіки, а також зразків форми одягу, знаків розрізнення Збройних Сил України та інших військових формувань, передбачених законодавством України:
 подавати Комісії державних нагород та геральдики пропозиції з цих питань для геральдичної експертизи і висновку; враховувати висновки цієї Комісії за результатами проведеної геральдичної експертизи;
 застосовувати методичні рекомендації з питань геральдики, розроблені Комісією державних нагород та геральдики.
 2. Підтримати пропозицію Комісії державних нагород та геральдики щодо започаткування Державного геральдичного реєстру України як єдиного зібрання символіки (гербів, прапорів тощо), що використовується органами виконавчої влади, Органами місцевого самоврядування, а також об'єднаннями громадян та іншими організаціями України, зразків форми одягу; знаків розрізнення Збройних Сил України та інших військових формувань, передбачених законодавством України.
 3. Кабінету Міністрів України:
 внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про державні символи України;
 вирішити питання щодо створення Державного геральдичного реєстру України, зокрема, визначити орган, на який покладається створення та ведення Державного геральдичного реєстру України; затвердити Положення про Державний геральдичний реєстр України;
 розробити та подати погоджений з Комісією державних нагород та геральдики проект Концепції розвитку символіки, прапорництва та емблематики Збройних Сил України та інших військових формувань, передбачених законодавством України;
 привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.
 4. Комісії державних нагород та геральдики:
 розробити та затвердити у двомісячний строк методичні рекомендації з питань геральдики та забезпечити їх доведення до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
 підготувати та подати пропозиції щодо зразків нагрудних знаків до почесних звань України і посвідчень до них.
 5. Рекомендувати органам та організаціям України, що мають власну символіку, звернутися до Комісії державних нагород та геральдики з метою проведення геральдичної експертизи цієї символіки і розглянути висновки за результатами такої експертизи.

 Президент України     Л. КУЧМА
 N8694/2000
 м.Київ
 18 травня 2000 року

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають | | Іноземна геральдка
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem