Укр.
Гербів на 21.10.2018 - 4875
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Історична геральдика
Список для: ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО

Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (86386) 
(Державні символи України)
Прапор (63241) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (57340) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (46284) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (44195) 
(ШАБЕЛЬНЯ)


Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Герб періоду Речі Посполитої
Затверджений в 1633р.
На срібному полі чорний двоголовий орел з розпущеними крилами, увiнчаний однiєю короною.
У 1672р. орел, стараннями московського уряду, стає одноголовим, а в лапах у нього з'являється золотий хрест як символ колиски християнства на Русi. Одну голову орел "втратив" тому, що московськi чиновники вважали неприпустимим iснування герба, подiбного до московського, незважаючи на те, що Чернiгiв заснований набагато ранiше, анiж Москва.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.

Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають |
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem