Укр.
Гербів на 21.09.2017 - 4647
НАВІГАЦІЯ
Список для: Українська Геральдика
Список для: Державні символи України
Державний герб
Всі герби за алфавітом

ПОШУК
Для пошуку потрібно використовувати
не більше одного слова
або його частини.
НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ РЕСУРСИ:

Сучасний герб (83518) 
(Державні символи України)
Прапор (60620) 
(Державні символи України)
Штандарт Президента (54593) 
(Державні символи України)
Сучасний герб (43379) 
(КАЛЬНИК)
Сучасний герб (41237) 
(ШАБЕЛЬНЯ)

Унікальни якісний монолітний полікарбонат в Києві

Google
Рейтинг каталога сайтов Хмельницкого региона

Державний герб
 Стаття 20 Конституції України.
 Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
 Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Зображення на сайті - В.М.Напиткін.


Авторський колектив | Література | Статистика | Гостьова книга | Нашi друзi | Плагіатори | Вiйськовi емблеми | Геральдичнi лiнки | Негеральдичнi лiнки | Нас вiтають |
Матерiали сайту не можуть бути використанi частково чи повнiстю без письмової згоди ЗАТ "Мiкросистема".
Data of a site cannot be used entirely or partially without the written agreement of Joint-Stock Company " Microsystem ".
Материалы сайта не могут быть использованы целиком или частично без письменного соглашения ЗАО "Микросистема". © Microsystem